ESZII honlap logó

Idősotthonok

Margaréta Otthon

Levendula Idősek Otthona

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Aktualitások

Margaréta Otthon

Elérhetőség

Bemutatkozás

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1987-ben alapított Margaréta Otthon személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében Magyarország egészére kiterjedő ellátási területről fogadja a felvételi feltételeknek megfelelő igénylőket. Az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona és időskorúak gondozóháza ellátási formákra határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik 240+6 férőhellyel.

Az intézmény Kecskemét városának szélén, eredetileg zöldövezeti területen létesült, amely az utóbbi években folyamatosan épülő lakóparki övezetté fejlődött. Az otthon egy többhektáros parkban, az Arborétum közvetlen szomszédságában fekszik, a 4-es, 12-es, 14-es, 14D és 29-es helyi járatú autóbuszokkal jól megközelíthető. Az intézménybe érkezők részére a parkolás biztosított. Előnyt jelent a kórház, a rendelőintézet és a mentőállomás viszonylagos közelsége.
Az intézmény egész területe akadálymentesített. A kerekesszékes lakók és minden ideérkező számára elektronikusan távvezérelt kapuk könnyítik meg a közlekedést. Az épület kétszintes, lifttel ellátott. A lakószobák többsége kétágyas, a földszinti szobák közvetlen kertkapcsolattal rendelkező teraszokra nyílnak. A fokozottabb ápolást igénylő lakókat kétszer húsz férőhelyes ápolási részlegen látjuk el.

A demencia kórképben szenvedőket speciális részlegeken gondozzuk. A közösségi kapcsolatok ápolására minden szinten foglalkoztató- és társalgó helyiségek, valamint könyvtár és nagyi-net szoba állnak rendelkezésre. Minden részlegen található teakonyha, ahol az ellátottak étkezni és főzni is tudnak.

Az ellátást igénylők közül elsősorban a harmadik fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező (illetve az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelelő) személyek vehetők fel.

A Margaréta Otthonban

 • 240 fő tartós bentlakásos (idősek otthona),
 • 6 fő átmeneti (időskorúak gondozóháza) elhelyezésére van lehetőség.

Az átmeneti elhelyezés időtartama 1 év. Az ellátás – különös méltánylást igénylő esetben – az intézmény orvosának szakvéleményét figyelembe véve egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérelmet a megállapodás lejártát megelőző 30 napon belül kell írásban benyújtani az intézményvezetőnél.

A Margaréta Otthon épületében a gondozóházi ellátási forma egységes egészet képez a tartós bentlakásos elhelyezéssel, mivel szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

A szociális intézménybe kerülés az idős ember számára trauma; a családtól, a megszokott környezettől való elszakadás gyakran krízishelyzetbe sodorhatja. A gondozás egyik alapvető feladata a beilleszkedéssel járó nehézségek megfelelő kezelése, az ezzel összefüggő egzisztenciális szorongás hatékony csökkentése, a bizonytalanság érzésének felszámolása és a biztonság megteremtése az új környezetben.
Feladatunk a bekerülők számára tartalmas, élményekben gazdag, méltósággal teli élet biztosítása, a békés öregkor és biztonságos környezet megteremtése. Mindezek érdekében legfontosabb az empátia, a tolerancia és a bizalom. Az idősek érdeklődésének, képességeinek, készségeinek, állapotának legmegfelelőbb foglalkoztatási formák biztosításával igyekszünk elérni, hogy ne csupán a fizikai erőnlét, hanem a szellemi és érzelmi képességek megőrzésére is lehetőség nyíljon. Fontosnak tartjuk a lakók egymás közötti kapcsolatainak elősegítését, valamint a családi-hozzátartozói kötődések megőrzését. Arra törekszünk, hogy családias hangulatban, szeretetben és békességben teljenek a lakók napjai. Érezzék, hogy idős koruk és különböző betegségeik ellenére fontosak a világnak és mindazoknak, akik körülveszik őket.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen teendőim vannak, ha be szeretnék költözni az idősek otthonába?

Először is kérjük, figyelmesen olvassa végig a honlapon található információkat! A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat töltse le a honlapról (Letölthető dokumentumok vagy Dokumentumtár menüpont)!

Ha ez nem lehetséges, vagy nem szeretne az intézmény honlapján keresgélni, akkor kérjen időpontot a személyes ügyintézéshez az alábbi telefonszámon:

76/492-138/116-os mellék.

Itt az intézményi felvételekkel foglalkozó kollégáinkkal tud egyeztetni arról, hogy mikor tudja személyesen átvenni a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat!

A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint töltse ki

 • a Nyilvántartási adatlapot,
 • a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,

illetve háziorvossal vagy szakorvossal töltesse ki

 • az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást,
 • az értékelő adatlap orvos által kitöltendő részeit.

AZ ÉRTÉKELŐ ADATLAP KITÖLTETÉSE ELŐTT MINDKÉPPEN KÉRJEN ÚTMUTATÁST A FELVÉTELT INTÉZŐ KOLLÉGÁNKTÓL!

A kitöltött nyomtatványokhoz mellékelje a szükséges igazolásokat (iratmásolatok, zárójelentések, jövedelemigazolás stb.), majd a dokumentumokat juttassa el intézményünkbe! Személyesen előzetes telefonos egyeztetés után hozhatja be az iratokat a felvételt intéző kollégánknak.

Milyen kizáró tényezője lehet az intézményi elhelyezésnek?

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, amennyiben a kérelmező személy pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni, így idősek otthonában nem helyezhető el.

Mikor várható a felvétel? Mikor költözhetek be?

A felvétel várható ideje függ a kérelmezők egészségi állapotától, szociális helyzetétől és az intézményben rendelkezésre álló férőhelyek számától, ezért általánosságban előre nem lehet megmondani, hogy a felvételi kérelem benyújtása után mikor kerülhet sor az intézményi felvételre. A várakozási idő több hónap, akár több év is lehet, ezért érdemes minél hamarabb beadni a jelentkezési kérelmet. Maga a jelentkezés nem kötelezi a kérelmezőt semmire, bármikor dönthet úgy, hogy hosszasabban szeretne várakozni, illetve, hogy nem kíván élni a felajánlott férőhellyel.

Ha a kérelmező állapotának, ellátási szükségletének megfelelő szabad hely van az intézményben, akkor értesítést küldünk a férőhely elfoglalásának lehetőségéről. A kérelmező ezen értesítést követő nyolc napon belül költözhet be az intézménybe.

Meg lehet tekinteni a szobát beköltözés előtt?

A felvételi kérelem beadása előtt kérjük, tekintse meg a honlapon a szobáinkról készült fényképeket ill. videókat! Közvetlenül beköltözés előtt – előzetes telefonos időpontegyeztetést követően – a szoba természetesen megtekinthető. 

Milyen szobák vannak az intézményekben?

Az elhelyezés két- három- és négyágyas szobákban történik.

Milyen bútorokat vihetek be az intézménybe?

Egyedi használati tárgyak, kisbútorok ill. elektromos berendezések csak előzetes egyeztetés után hozhatók be az intézménybe, mert tekintettel kell lennünk a szobák korlátozott befogadóképességére, a már meglévő intézményi, illetve szobatársi bútorokra egyaránt. Kérjük, beköltözés előtt figyelmesen olvassa el az intézmény házirendjét!

Étkezésnél menü, illetve diétás étrend választására van-e lehetőség?

Szakorvosi javaslat alapján előírt diétákat biztosít az intézmény. Menü választására nincs lehetőség.

Hogyan, mi módon lehet a térítési díjat fizetni?

Amennyiben a lakó nyugdíja az intézménybe érkezik, úgy a térítési díjat és a gyógyszerköltséget az intézmény levonja, majd a fennmaradó összeget a lakónak kifizeti.

Amennyiben a lakó nyugdíja NEM az intézménybe érkezik, úgy a térítési díjat csekken vagy átutalással lehet befizetni az intézmény számlájára.

A térítési díj befizetésének módjáról és mértékéről beköltözés előtt tájékoztatást adnak kollégáink, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok kitöltésében segítenek.

Milyen nehézségekre kell számítani az idősotthonba való költözéssel?

A beköltözőknek a megszokott, régi otthonuk elhagyása és a másokhoz való alkalmazkodás szokott leginkább nehézséget okozni. Nehéz elfogadni azt, hogy az intézményben az otthon megszokottnál kisebb élettér, kevesebb tárolási lehetőség áll rendelkezésre, és így a sok éven keresztül gyűjtögetett tárgyak, az otthoni szekrénysor, a dísztárgy-gyűjtemény nem fog elférni az idősek otthonában. Szintén nehéz megszokni, hogy lesz szobatárs, tehát egy idegen ember szokásaihoz, természetéhez kell alkalmazkodni. Mindezeken felül még az intézmény rendjéhez is hozzá kell szokni, ami azzal is járhat, hogy az addigi napirenden, szokásokon is módosítani szükséges.

Ez kihívás minden beköltözőnek, és több-kevesebb időbe, néha hónapokba is beletelik, mire sikerül megszokni az intézményi életet. Sokat segít, ha a beköltöző lakó saját maga is meg van győződve arról, hogy több az előnye és pozitív hozadéka van az idősek otthonában való életnek. Biztonság, kiszámítható ellátás, társaság, programok.

Fontos, hogy az idős ember saját akaratából költözzön be az intézménybe, és ne csak a családi unszolásnak engedve. Sokat segít az is, ha nem az „utolsó pillanatban” adják be a kérelmet és nem akkor születik a döntés az idősek otthonába való költözésről, amikor már „nincs más lehetőség”, mert annyira meggyengült a leendő lakó egészsége.

Az intézménybe való beköltözés megkönnyítéséért minden idős, sőt még csak „idősödő” embernek azt javasoljuk, hogy „időben”, testi-szellemi képességeik, aktivitásuk birtokában tájékozódjanak a majdani ellátási lehetőségekről, és saját döntésük alapján adják be intézményi felvételi kérelmüket. A kérelem beadása költséggel nem jár, beköltözésre nem kötelez.

Van-e lehetőség az intézményi jogviszony megszüntetésére?

Van. A megszüntetés az ellátott saját, vagy törvényes képviselőjének írásbeli kérésére indoklás nélkül kezdeményezhető. A felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a bejelentést követő 30. napon szűnik meg a jogviszony. A felmondás részletes leírását az intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

Elhagyhatom-e az intézményt?

Alapvetően igen. Ennek korlátozása csak indokolt egészségi- ill. mentális problémák esetén, meghatározott feltételek mellett lehetséges.

Hosszabb idejű, több napos távollétet legalább 3 munkanappal előbb szükséges jelezni. A távollétre vonatkozó részletes szabályok az intézménnyel kötött megállapodásban találhatók.

Az intézmény elhagyását minden esetben jelezni kell az osztályon szolgálatban lévő nővérnek.

Milyen orvosi ellátás van az intézményben?

Az intézménynek saját háziorvosa van, aki rendszeresen vizitel az osztályokon. A szakorvosi vizsgálatokra betegszállítók segítségével juttatjuk el lakóinkat.

A betegszállítás milyen módon történik, ha időpontra kell a szakrendelésen megjelenni?

A szállítás egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező betegszállító cég segítségével történik. Lehetőség van arra is, hogy a lakó saját költségén magán betegszállító céggel vagy családja segítségével jusson el a vizsgálatra. A választott szállítási módról a vizsgálat előtt pár nappal a nővérekkel, illetve az osztályvezető ápolóval szükséges egyeztetni.

Megtarthatom-e a saját háziorvosomat beköltözés után?

Igen, bár nem biztos, hogy ez a legjobb választás. Az intézmény saját háziorvosa az osztályokon vizitel, rosszullét esetén akár a lakószobában is megvizsgálja a beteget. Ha intézményen kívüli háziorvosa van valakinek, problémás lehet a hozzá való eljutás.

Miért kell beköltözés után az idősotthon címére bejelentkeznem?

A lakcímkártyán lakcímként annak a címnek kell szerepelnie, ahol életvitelszerűen, tartósan lakik az adott személy. Az otthon lakói esetében ez az intézményben valósul meg, ezért kell beköltözést követően az intézmény címére bejelentkezni.

A beköltözésben segít-e az intézmény?

A beköltözés alapvetően családi/baráti segítséggel történik.

Látogatáskor a szobában hozzátartozó tartózkodhat-e?  

A Margaréta Otthonban a házirend szerinti szabályok betartásával tartózkodhat hozzátartozó a szobában. A látogatás alapvetően az intézmény aulájában, illetve udvarán történik, a lakószobákban a fekvőbetegek, valamint a végstádiumban levő betegek látogathatók. Fennjáró lakók esetén az osztályos mentálhigiénés munkatárssal telefonon előre egyeztetett esetekben történhet látogatás a lakószobákban.

Milyen ellátást tudnak biztosítani?

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti teljes körű ellátást biztosít, amely többek között magában foglalja a 24 órás felügyeletet, a napi háromszori fő- és kétszeri kisétkezést, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, valamint az egészségügyi alapellátást. A további ellátásokról részletesen az intézménnyel kötendő megállapodásban olvashat, amelynek mintája a „Dokumentumtárban” megtalálható. Kéjük, olvassa el figyelmesen!

Milyen színvonalú elhelyezést tudnak biztosítani?

Az intézmény átlagos minőségű elhelyezési körülményeket biztosít. Kérjük, nézze meg a honlapon található fotókat és videókat!

Miért kell a temetésről előre nyilatkozni?

Egyrészt mindenkinek joga van életében nyilatkozni arról, hogy elhunytakor milyen végtisztességet szeretne. Ennek tisztázása a hozzátartozók számára is nagy segítség, mert nem a haláleset bekövetkeztekor, a gyász fájdalmai közt kell meghozniuk ezeket a döntéseket.

Másrészt, ha valaki az intézményben halálozik el, akkor az ilyenkor szükséges teendőket a nővéreknek kell ellátniuk (ezek a teendők különböznek koporsós és hamvasztásos temetés esetén). A kollégáknak tudniuk kell, hogy melyik hozzátartozót értesítsék, illetve melyik temetkezési vállalkozót hívhatják a szállítás végett. Ezért szükséges előre nyilatkozni a temetés módjáról, a szállításról és az értesítendő hozzátartozó személyéről.

Beköltözés előtt milyen kötelezettségei vannak a hozzátartozónak?

Legfontosabb feladata segíteni a kérelmezőt az intézmény megismerésében, a felvétel menetének kezdeményezésében, a nyomtatványok és tájékoztatók értelmezésében.

Legalább középsúlyos demenciával küzdő idős esetében a hozzátartozó feladata kezdeményezni a gondnokság alá helyezést, erről bővebb információt a felvételeket intéző kollégánktól kérhet.

Beköltözés után milyen feladatai lehetnek a hozzátartozónak?

Fontos hozzátartozói feladat a kapcsolattartás az időssel és az intézménnyel is. A rendszeres látogatás, a családi kapcsolatok megtartása nagyon lényeges az idősek testi-lelki egészsége szempontjából. Amennyire lehetséges minél több családtaggal maradjon meg az élő kapcsolat, a személyes találkozások öröme. Kiemelt szerepe van ebben az unokáknak is, fontos, hogy ők is alkalmanként eljöjjenek látogatóba. A látogatások során sokat tehetnek idős hozzátartozóikért azzal is, ha nem csak beszélgetnek, hanem közösen sétálnak egyet az udvaron.

Sokat jelent az is, ha hazaviszik családlátogatásra, bevásárolnak részükre, esetleg együtt mennek el vásárolni vagy a városba nézelődni. Orvosi vizsgálatokra való eljutásnál is jól jöhet a család segítsége.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy tartsák a kapcsolatot a dolgozókkal is, tájékozódjanak szerettük állapotáról, kérjenek információt kollégáinktól, probléma esetén pedig jelezzenek!

A Margaréta Otthonhoz tartozik a Nyíri úti Nyugdíjasház is?

Nem. A Nyugdíjasházban magán- és önkormányzati tulajdonú garzonlakások vásárolhatók illetve igényelhetők, és azokban az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szociális alapszolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás) biztosíthat az ott lakók kérelmére. A Margaréta Otthonban, mint tartós bentlakást biztosító szociális intézményben, tulajdonjog szerzése nélkül, többágyas szobákban történik az elhelyezés.

Felvételi eljárás

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványa.

Sajnos előfordul, hogy az ellátást igénylő nem rendelkezik az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel és ezt az egészségügyi dokumentációja is egyértelműen alátámasztja. Ezekben az esetekben az intézményi ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (elhelyezési kérelem, igénybejelentő lap, megállapodás, egyéb nyilatkozatok) csak az ellátást igénylő törvényes képviselője írhatja alá. Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét arra, hogy ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás az ellátotti jogviszonyt létesítő okiratok aláírására jogilag nem elfogadott. Csupán az idős ember eseti gondnoka/ügygondnoka/gondnoka jogosult ezeket az okiratokat helyette aláírni.

Ha a kérelmező nem rendelkezik az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel (mentális hanyatlása nagyfokú vagy középsúlyos) és nincs gondnoka sem, abban az esetben a hozzátartozónak el kell indítania az eseti gondnok kirendelést. Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a letölthető dokumentumok menüpontban megtalálható „Tájékoztató eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos tudnivalókról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételekor” című nyomtatványunkat.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Először is kérjük, figyelmesen olvassa végig a honlapon található információkat! A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat töltse le a honlapról! Ha ez nem lehetséges, vagy nem szeretne az intézmény honlapján keresgélni, akkor kérjen időpontot a személyes ügyintézéshez az alábbi telefonszámon: +36-76-492-138/116-os mellék.

Itt az intézményi felvételekkel foglalkozó kollégáinkkal tud egyeztetni arról, hogy mikor tudja személyesen átvenni a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat!

A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint töltse ki

 • a Nyilvántartási adatlapot,
 • a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,

illetve háziorvossal vagy szakorvossal töltesse ki

 • az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást,
 • az értékelő adatlap orvos által kitöltendő részeit.

AZ ÉRTÉKELŐ ADATLAP KITÖLTETÉSE ELŐTT MINDKÉPPEN KÉRJEN ÚTMUTATÁST A FELVÉTELT INTÉZŐ KOLLÉGÁNKTÓL!

A kitöltött nyomtatványokhoz mellékelje a szükséges igazolásokat (iratmásolatok, zárójelentések, jövedelemigazolás stb.), majd a dokumentumokat juttassa el intézményünkbe! Személyesen előzetes telefonos egyeztetés után hozhatja be az iratokat a felvételt intéző kollégánknak.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok: (megtalálhatóak a „Letölthető dokumentumok” vagy a „Dokumentumtár” menüpont alatt)

 • Nyilvántartási adatlap
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
 • Jövedelemnyilatkozat
 • Vagyonnyilatkozat (gondozóházi elhelyezés kivételével)
 • Tájékoztató a jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
 • Értékelő adatlap
 • Tájékoztató a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerről

A kérelem nyilvántartásba vétele után, előzetes értesítés alapján az intézmény ezzel megbízott dolgozói elvégzik az előgondozást, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján. Tájékozódunk a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészítjük az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. A környezettanulmány felvétele, szociális anamnézis felállítása után felvilágosítást adunk a szolgáltatás igénybevételének módjáról, formájáról, a fizetendő térítési díjról. Az előgondozás során átadjuk a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújtunk a Házirend tartalmáról.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Segítséget nyújtunk a kérelmezőnek a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez, tájékoztatást adunk a szociális ellátás keretében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.

Az intézményvezető gondoskodik a gondozási szükséglet vizsgálatról, ezzel egyidejűleg elvégzi a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a jövedelem- és vagyonvizsgálatot, és a térítési díjról szóló értesítésben erről is tájékoztatja a kérelmezőt.

Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani.

Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodást” köt.

Új lakó beköltözése

A férőhely elfoglalásáról nyolc napon belül írásban értesítjük a kérelmezőt. A férőhely elfoglalásának lehetséges napjai: kedd és csütörtök.

A beköltöző lakót annak az osztálynak a vezető ápolója, és szociális vagy terápiás munkatársa fogadja, amely osztályon a lakó elhelyezésre kerül.

Az új lakó a beköltözéskor az intézményi élettel kapcsolatos valamennyi kérdésben tájékoztatást kap, s ekkor kerülnek aláírásra az alábbi dokumentumok:

 • intézménnyel kötött megállapodás
 • értesítés térítési díjról
 • (esetlegesen) teljes térítési díj vállalásáról szóló nyilatkozat
 • (esetlegesen) nyugdíj felvételével kapcsolatos nyilatkozatok és meghatalmazások
 • hozzájáruló nyilatkozat ellátotti fényképfelvétel készítéséhez és közzétételéhez
 • házirend ismertetéséről nyilatkozat
 • temetkezési nyilatkozat
 • életút
 • lakcímigénylő adatlap
 • egészségügyi anamnézis és dokumentáció felvétele
 • ruha- és értékleltár felvétele.

Ezek a nyilatkozatok és nyomtatványok a lakó személyi iratanyagába kerülnek az eddigre már kitöltött jövedelem és vagyonnyilatkozattal, valamint az előgondozási dokumentációval és kérelem adatlappal együtt.

Elhelyezés

Az épület mindkét szárnya kétszintes, tágas folyosókkal, liftekkel, mozgáskorlátozottak számára kapaszkodókkal ellátottak. Az épület pavilon rendszerű, a két, egyenként 100 férőhelyes lakótömböt, a központi társalgót, foglalkoztatót, valamint a kiszolgáló részlegeket zárt, fűtött folyosók kötik össze. A szűkebb lakókörzet négy 50 fős és kétszer 20 fős önálló egységekből áll: A és B földszint és emelet, illetve C és D ápolási egység, melyek külön folyosókon helyezkednek el. Az elhelyezés mindig az ellátott állapotának megfelelő.

Az elhelyezés lehetőségei:

 • kétágyas elhelyezés,
 • háromágyas elhelyezés,
 • négyágyas (ún. kétszer kétágyas) elhelyezés.

Saját személyes tárgyak, kisebb bútorok elhelyezésére lehetőség van. Az épületen belül büfé áll a lakók rendelkezésére. A Margaréta Otthon teljes körű ellátást biztosít, mely tartalmazza a lakó részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítséget. Biztosítja koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi, orvosi és pszichés ellátásukat, valamint gondoskodik célszerű, hasznos tevékenységük megszervezéséről. A mindennapok tartalmassá tételéről a szociális és terápiás csoport gondoskodik, különböző programok felhívásával, mint például bibliakör, nótakör, irodalmi kör, kertgondozás, kézműves foglalkozás, netszoba.

Ezen programok közül a lakók kedvükre válogathatnak, de egyéni, személyre szabott foglalkozásokat is biztosítunk.

A lakóknak napi ötszöri étkezés biztosított, illetve lehetőség van orvos által elrendelt diétás étkeztetésre is. Az ellátottak nagy része a központi ebédlőben, a mozgáskorlátozottak a kisebédlőkben, az ágyhoz kötöttek a szobájukban étkeznek.

Minden szobában nővérhívó működik, jelzésre a nővér szinte azonnal segítségre siet.

A lakók rendelkezésére áll az otthon zárt udvara, mely közvetlenül a lakószobákból is megközelíthető.

Az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon gondoskodik.

A személyes gondoskodás része a fodrász szolgáltatás, borotválás, hajvágás. Emellett gyógymasszőr, fizikoterápiás szakasszisztens, gyógytornász, manikűr és pedikűr szolgáltatás áll a lakók rendelkezésére.

Az egészségügyi ellátás keretében rendszeres orvosi ellátást 2 fő háziorvos biztosítja, napi 4 órában. Az intézményben heti egy-egy alkalommal 1 fő neurológus, 1 fő pszichiáter szakorvos látja el lakóinkat.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § alapján az intézmény az eseti és rendszeres alap gyógyszerkészlet gyógyszereit az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) biztosítja. Az alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet, valamint testközeli segédeszköz (ideértve az egyszer használatos inkontinencia betétet, a krónikus sebellátáshoz szükséges kötszereket) költségét jövedelemtől függően az ellátást igénybe vevő viseli. A testtávoli segédeszköz költségét az intézmény viseli.

A biztonságról 24 órás portaszolgálat gondoskodik.

Térítési díj

Térítési díjak és az önköltség összefoglaló táblázata

Az egységre jutó 2023. évi önköltség alakulása :

Szolgáltatás megnevezéseNapi egységre jutó önköltségNapi egységre jutó térítési díj
Idősek bentlakásos ellátása14 673 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap
Időskorúak gondozóháza10 584 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap
Demens bentlakásos ellátás15 396 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap

A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 • c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 • e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
 • (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

Térítési díj befizetése

A befizető minden hónapban e-mailben, telefonon vagy személyesen történő érdeklődést követően a befizetendő összeget (térítési díjat és gyógyszerköltséget) az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

 • átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15340223 számlaszámra,
 • csekkes befizetéssel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, vagy postán.

Panaszkezelés

PANASZTÉTELI JOG

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
  • az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték-, és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
  • az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, valamint
  • az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.

A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához) fordulhat.

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal fordulhat a Belügyminisztérium által működtetett Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi képviselőjéhez, illetve egészségügyi ellátással kapcsolatban betegjogi képviselőjéhez.

Ellátottjogi képviselő:

  • Ladányi Mónika
  • Telefon: +36 20 4899 605
  • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
  • E-mail: monika.ladanyi@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban (a Margaréta Otthon tárgyalójában)

Betegjogi képviselő:

  • Dr. Kristóf Csaba
  • Telefon: +36 20 4899 612
  • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
  • E-mail: csaba.kristof@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.

 1. Az ellátást igénybe vevő panaszával az intézményben működő érdekképviseleti fórumhoz is fordulhat, kivéve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat. Az érdeképviseleti fórum működésének részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Programok

Stúdió

Minden hétköznap 09:00-10:00 óra közötti időszakban sugárzott műsort figyelemmel kísérhetik lakóink a lakószobákban, közösségi tereken kiépített hangszóró rendszeren keresztül. A napi aktualitások (időjárás-jelentés, névnapi- születésnapi köszöntés, étlap, tájékoztatás, információk) mellett a hozzátartozók, lakótársak által küldött üzenetek, jókívánságok, dalkívánságok is lejátszásra kerülnek.

Szabadtéri programok

 • Kertgondozás, a teraszok, lakószobák ablakait díszítő virágok ültetésére
 • Szervezett közös séták az intézmény területén.

Ünnepek, jeles napok

 • Hagyományőrző programok: Szilveszter, Újév, farsang (mulatság, kisze-báb égetés, télűző vetélkedő), adventi készülődés (adventi koszorú és mézeskalács készítés)
 • Jeles napok: Nemzetközi nőnap, Anyák napja, halottak napi megemlékezés
 • Nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20. (kenyérszentelés), október 23.,
 • Egyházi ünnepeink: Húsvét, Pünkösd, Karácsony

Játékos délelőttök

 • Bingó
 • Szókereső
 • Szamócalakoma
 • Dinnyefesztivál

Vetélkedők társintézményekkel közös programok

 • Zenei Nagyjaink Vetélkedő
 • Rémes töklámpások délelőttje

Mozgásos programok

 • Csoportos és egyéni gyógytorna
 • Szenior örömtánc

Irodalmi kör

Irodalmi körökön lakóink részére felolvasást tartunk, és felolvasói feladatokkal olvasási készségük gyakorlását, megőrzését biztosítjuk.

Bibliakör

A programon vallási elköteleződés nélkül vehetnek részt a lakók.

Nótakör

Nóták, népdalok közös éneklésével, műsorra készülés, szereplés lehetőségével várjuk énekelni vágyó lakók jelentkezését.

Kézműves foglalkozások

Foglalkozások keretében lakóink apró ajándékokat, intézményi dekorációt is készítenek. Az ünnepi alkalmakra a lakók segítségével készítjük a meghívókat, üdvözlőlapokat.

Terápiás foglalkozások

 • Zeneterápia
 • Kutyásterápia

Demens foglalkoztatás

Intézményünkben egyre több demencia betegségben érintett lakó él, akik speciális foglalkoztatási igénnyel rendelkeznek. Részükre a speciális részlegek foglalkoztatóiban tartunk memória- és készségmegtartó foglalkozásokat.

Könyvtár

Az intézményben saját fenntartású könyvtár működik, valamint a Katona József Megyei Könyvtár „Otthon Könyvtár” szolgáltatásán keresztül biztosítunk lehetőséget könyvtár használatra.

Büfé

Intézményünkben büfé szolgáltatás (önköltségen) működik.

Névnapok és születésnapok közös ünneplése

Régi szokás az intézményeinkben, hogy lakóinkat név-, ill. születésnapjukon a stúdió műsorának keretében felköszöntjük. A 90., 95. és 100. évüket betöltőket kis ünnepség keretében felköszöntjük. Ezen felül gyakran tartunk születésnapi, névnapi zsúrokat a társalgókban.

Kiemelt program: Családi juniális

Színes programmal várjuk ellátottjaink családtagjait, hozzátartozóit az intézmény udvarán felállított téma pontokon. A csemege percek (szendvics, üdítő elfogyasztása) után a rendvény valamely meghívott előadóművész műsorával zárul.

Kiemelt program: Idősek Hete

Az Idősek Hete rendezvénysorozat október elején több napon át tartó kulturális és ismeretterjesztő programokkal nyújt felejthetetlen élményt a lakóknak. A programsorozat lezárásának már hagyománya a közös mulatozás. A programokon meghívott vendégelőadók, előadóművészek, óvodai és iskolai csoportok is szerepelnek. Ezen programok közül a lakók kedvükre válogathatnak, a közösségi programok mellett pedig egyéni, személyre szabott foglalkozásokat is biztosítunk.

Önkéntesség és közösségi szolgálat

Intézményeinkbe továbbra is várjuk az 50 óra közösségi szolgálatra jelentkező diákokat, valamint a ESZII Idősotthon Plusz Program keretében önkéntesek jelentkezését, akik szívesen beszélgetnek, sétálnak, felolvasnak vagy kártyáznak lakóinkkal.

Képek, videók

Levendula Idősek Otthona

Elérhetőség

Bemutatkozás

Jelenlegi helyén 2020.09.07 napjától működik az ápolást-gondozást nyújtó intézmény, a határozatlan idejű működési engedély 26 fő ellátására ad lehetőséget.

Az intézmény zöldövezetben, a Szent László város Kecskemét központja felé eső részén található. A 3-as és a 3A-s helyi járatú autóbuszokkal jól megközelíthető. Az intézménybe érkezők részére a parkolás biztosított. Teljesen felújított környezetben, modern intézményi keretek között folyik a bentlakók gondozása.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási és ápolási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást biztosítunk, amely a lakók szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítését jelenti.

Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi szolgáltatás biztosítása azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, állapotuk miatt folyamatos gondozást igényelnek, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak és a jogszabályban meghatározott mértékű gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi ötszöri étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a napi 24 órás szolgálatról. Az intézményben lehetőség van szervezett feladatvégzésre is. Célunk, hogy az ellátottak lehetőség szerint minél több foglalkozásba kapcsolódjanak be, fizikai és szellemi erőnlétük megtartása érdekében. A munkavégzési célú foglalkozáson résztvevők munkaterápiás jutalomban részesülhetnek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen teendőim vannak, ha be szeretnék költözni az idősek otthonába?

Először is kérjük, figyelmesen olvassa végig a honlapon található információkat! A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat töltse le a honlapról (Letölthető dokumentumok vagy Dokumentumtár menüpont)!

Ha ez nem lehetséges, vagy nem szeretne az intézmény honlapján keresgélni, akkor kérjen időpontot a személyes ügyintézéshez az alábbi telefonszámon: 30/584-6354. 

Itt az intézményi felvételekkel foglalkozó kollégáinkkal tud egyeztetni arról, hogy mikor tudja személyesen átvenni a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat!

A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint töltse ki

 • a Nyilvántartási adatlapot,
 • a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,

illetve háziorvossal vagy szakorvossal töltesse ki

 • az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást,
 • az értékelő adatlap orvos által kitöltendő részeit.

AZ ÉRTÉKELŐ ADATLAP KITÖLTETÉSE ELŐTT MINDKÉPPEN KÉRJEN ÚTMUTATÁST A FELVÉTELT INTÉZŐ KOLLÉGÁNKTÓL!

A kitöltött nyomtatványokhoz mellékelje a szükséges igazolásokat (iratmásolatok, zárójelentések, jövedelemigazolás stb.), majd a dokumentumokat juttassa el intézményünkbe! Személyesen előzetes telefonos egyeztetés után hozhatja be az iratokat a felvételt intéző kollégánknak.

Milyen kizáró tényezője lehet az intézményi elhelyezésnek?

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, amennyiben a kérelmező személy pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni, így idősek otthonában nem helyezhető el.

Mikor várható a felvétel? Mikor költözhetek be?

A felvétel várható ideje függ a kérelmezők egészségi állapotától, szociális helyzetétől és az intézményben rendelkezésre álló férőhelyek számától, ezért általánosságban előre nem lehet megmondani, hogy a felvételi kérelem benyújtása után mikor kerülhet sor az intézményi felvételre. A várakozási idő több hónap, akár több év is lehet, ezért érdemes minél hamarabb beadni a jelentkezési kérelmet. Maga a jelentkezés nem kötelezi a kérelmezőt semmire, bármikor dönthet úgy, hogy hosszasabban szeretne várakozni, illetve, hogy nem kíván élni a felajánlott férőhellyel.

Ha a kérelmező állapotának, ellátási szükségletének megfelelő szabad hely van az intézményben, akkor értesítést küldünk a férőhely elfoglalásának lehetőségéről. A kérelmező ezen értesítést követő nyolc napon belül költözhet be az intézménybe.

Meg lehet tekinteni a szobát beköltözés előtt?

A felvételi kérelem beadása előtt kérjük, tekintse meg a honlapon a szobáinkról készült fényképeket ill. videókat! Közvetlenül beköltözés előtt – előzetes telefonos időpontegyeztetést követően – a szoba természetesen megtekinthető. 

Milyen szobák vannak az intézményekben?

Az elhelyezés kétágyas szobákban történik.

Milyen bútorokat vihetek be az intézménybe?

Egyedi használati tárgyak, kisbútorok ill. elektromos berendezések csak előzetes egyeztetés után hozhatók be az intézménybe, mert tekintettel kell lennünk a szobák korlátozott befogadóképességére, a már meglévő intézményi, illetve szobatársi bútorokra egyaránt. Kérjük, beköltözés előtt figyelmesen olvassa el az intézmény házirendjét!

Étkezésnél menü, illetve diétás étrend választására van-e lehetőség?

Szakorvosi javaslat alapján előírt diétákat biztosít az intézmény. Menü választására nincs lehetőség.

Hogyan, mi módon lehet a térítési díjat fizetni?

Amennyiben a lakó nyugdíja az intézménybe érkezik, úgy a térítési díjat és a gyógyszerköltséget az intézmény levonja, majd a fennmaradó összeget a lakónak kifizeti.

Amennyiben a lakó nyugdíja NEM az intézménybe érkezik, úgy a térítési díjat csekken vagy átutalással lehet befizetni az intézmény számlájára.

A térítési díj befizetésének módjáról és mértékéről beköltözés előtt tájékoztatást adnak kollégáink, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok kitöltésében segítenek.

Milyen nehézségekre kell számítani az idősotthonba való költözéssel?

A beköltözőknek a megszokott, régi otthonuk elhagyása és a másokhoz való alkalmazkodás szokott leginkább nehézséget okozni. Nehéz elfogadni azt, hogy az intézményben az otthon megszokottnál kisebb élettér, kevesebb tárolási lehetőség áll rendelkezésre, és így a sok éven keresztül gyűjtögetett tárgyak, az otthoni szekrénysor, a dísztárgy-gyűjtemény nem fog elférni az idősek otthonában. Szintén nehéz megszokni, hogy lesz szobatárs, tehát egy idegen ember szokásaihoz, természetéhez kell alkalmazkodni. Mindezeken felül még az intézmény rendjéhez is hozzá kell szokni, ami azzal is járhat, hogy az addigi napirenden, szokásokon is módosítani szükséges.

Ez kihívás minden beköltözőnek, és több-kevesebb időbe, néha hónapokba is beletelik, mire sikerül megszokni az intézményi életet. Sokat segít, ha a beköltöző lakó saját maga is meg van győződve arról, hogy több az előnye és pozitív hozadéka van az idősek otthonában való életnek. Biztonság, kiszámítható ellátás, társaság, programok.

Fontos, hogy az idős ember saját akaratából költözzön be az intézménybe, és ne csak a családi unszolásnak engedve. Sokat segít az is, ha nem az „utolsó pillanatban” adják be a kérelmet és nem akkor születik a döntés az idősek otthonába való költözésről, amikor már „nincs más lehetőség”, mert annyira meggyengült a leendő lakó egészsége.

Az intézménybe való beköltözés megkönnyítéséért minden idős, sőt még csak „idősödő” embernek azt javasoljuk, hogy „időben”, testi-szellemi képességeik, aktivitásuk birtokában tájékozódjanak a majdani ellátási lehetőségekről, és saját döntésük alapján adják be intézményi felvételi kérelmüket. A kérelem beadása költséggel nem jár, beköltözésre nem kötelez.

Van-e lehetőség az intézményi jogviszony megszüntetésére?

Van. A megszüntetés az ellátott saját, vagy törvényes képviselőjének írásbeli kérésére indoklás nélkül kezdeményezhető. A felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a bejelentést követő 30. napon szűnik meg a jogviszony. A felmondás részletes leírását az intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

Elhagyhatom-e az intézményt?

Alapvetően igen. Ennek korlátozása csak indokolt egészségi- ill. mentális problémák esetén, meghatározott feltételek mellett lehetséges.

Hosszabb idejű, több napos távollétet legalább 3 munkanappal előbb szükséges jelezni. A távollétre vonatkozó részletes szabályok az intézménnyel kötött megállapodásban találhatók.

Az intézmény elhagyását minden esetben jelezni kell az osztályon szolgálatban lévő nővérnek.

Milyen orvosi ellátás van az intézményben?

Az intézménynek saját háziorvosa van, aki rendszeresen vizitel az osztályokon. A szakorvosi vizsgálatokra betegszállítók segítségével juttatjuk el lakóinkat.

A betegszállítás milyen módon történik, ha időpontra kell a szakrendelésen megjelenni?

A szállítás egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező betegszállító cég segítségével történik. Lehetőség van arra is, hogy a lakó saját költségén magán betegszállító céggel vagy családja segítségével jusson el a vizsgálatra. A választott szállítási módról a vizsgálat előtt pár nappal a nővérekkel, illetve az osztályvezető ápolóval szükséges egyeztetni.

Megtarthatom-e a saját háziorvosomat beköltözés után?

Igen, bár nem biztos, hogy ez a legjobb választás. Az intézmény saját háziorvosa az osztályokon vizitel, rosszullét esetén akár a lakószobában is megvizsgálja a beteget. Ha intézményen kívüli háziorvosa van valakinek, problémás lehet a hozzá való eljutás.

Miért kell beköltözés után a idősotthon címére bejelentkeznem?

A lakcímkártyán lakcímként annak a címnek kell szerepelnie, ahol életvitelszerűen, tartósan lakik az adott személy. Az otthon lakói esetében ez az intézményben valósul meg, ezért kell beköltözést követően az intézmény címére bejelentkezni.

A beköltözésben segít-e az intézmény?

A beköltözés alapvetően családi/baráti segítséggel történik.

Látogatáskor a szobában hozzátartozó tartózkodhat-e?  

A látogatás elsősorban a kijelölt látogatóhelyiségekben történik, fekvőbeteg, illetve végstádiumban levő betegek a szobájukban látogathatók.

Milyen ellátást tudnak biztosítani?

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti teljes körű ellátást biztosít, amely többek között magában foglalja a 24 órás felügyeletet, a napi háromszori fő- és kétszeri kisétkezést, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, valamint az egészségügyi alapellátást. A további ellátásokról részletesen az intézménnyel kötendő megállapodásban olvashat, amelynek mintája a „Dokumentumtárban” megtalálható. Kéjük, olvassa el figyelmesen!

Milyen színvonalú elhelyezést tudnak biztosítani?

Az intézmény átlagos minőségű elhelyezési körülményeket biztosít. Kérjük, nézze meg a honlapon található fotókat és videókat!

Miért kell a temetésről előre nyilatkozni?

Egyrészt mindenkinek joga van életében nyilatkozni arról, hogy elhunytakor milyen végtisztességet szeretne. Ennek tisztázása a hozzátartozók számára is nagy segítség, mert nem a haláleset bekövetkeztekor, a gyász fájdalmai közt kell meghozniuk ezeket a döntéseket.

Másrészt, ha valaki az intézményben halálozik el, akkor az ilyenkor szükséges teendőket a nővéreknek kell ellátniuk (ezek a teendők különböznek koporsós és hamvasztásos temetés esetén). A kollégáknak tudniuk kell, hogy melyik hozzátartozót értesítsék, illetve melyik temetkezési vállalkozót hívhatják a szállítás végett. Ezért szükséges előre nyilatkozni a temetés módjáról, a szállításról és az értesítendő hozzátartozó személyéről.

Beköltözés előtt milyen kötelezettségei vannak a hozzátartozónak?

Legfontosabb feladata segíteni a kérelmezőt az intézmény megismerésében, a felvétel menetének kezdeményezésében, a nyomtatványok és tájékoztatók értelmezésében.

Legalább középsúlyos demenciával küzdő idős esetében a hozzátartozó feladata kezdeményezni a gondnokság alá helyezést, erről bővebb információt a felvételeket intéző kollégánktól kérhet.

Beköltözés után milyen feladatai lehetnek a hozzátartozónak?

Fontos hozzátartozói feladat a kapcsolattartás az időssel és az intézménnyel is. A rendszeres látogatás, a családi kapcsolatok megtartása nagyon lényeges az idősek testi-lelki egészsége szempontjából. Amennyire lehetséges minél több családtaggal maradjon meg az élő kapcsolat, a személyes találkozások öröme. Kiemelt szerepe van ebben az unokáknak is, fontos, hogy ők is alkalmanként eljöjjenek látogatóba. A látogatások során sokat tehetnek idős hozzátartozóikért azzal is, ha nem csak beszélgetnek, hanem közösen sétálnak egyet az udvaron.

Sokat jelent az is, ha hazaviszik családlátogatásra, bevásárolnak részükre, esetleg együtt mennek el vásárolni vagy a városba nézelődni. Orvosi vizsgálatokra való eljutásnál is jól jöhet a család segítsége.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy tartsák a kapcsolatot a dolgozókkal is, tájékozódjanak szerettük állapotáról, kérjenek információt kollégáinktól, probléma esetén pedig jelezzenek!

Felvételi eljárás

Idősek otthonába az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy nyújthat be kérelmet, aki önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel. Benyújthatja kérelmét az a személy is, aki a 18. életévét betöltötte és betegsége vagy fogyatékossága (rokkantsága) miatt önmagáról gondoskodni nem képes, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik szóban vagy írásban. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes adatlap alapján vehető. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személy személyi igazolványa.

Sajnos előfordul, hogy az ellátást igénylő nem rendelkezik az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel és ezt az egészségügyi dokumentációja is egyértelműen alátámasztja. Ezekben az esetekben az intézményi ellátás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (elhelyezési kérelem, igénybejelentő lap, megállapodás, egyéb nyilatkozatok) csak az ellátást igénylő törvényes képviselője írhatja alá. Itt szeretnénk felhívni a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét arra, hogy ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazás az ellátotti jogviszonyt létesítő okiratok aláírására jogilag nem elfogadott. Csupán az idős ember eseti gondnoka/ügygondnoka/gondnoka jogosult ezeket az okiratokat helyette aláírni.

Ha a kérelmező nem rendelkezik az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel (mentális hanyatlása nagyfokú vagy középsúlyos) és nincs gondnoka sem, abban az esetben a hozzátartozónak el kell indítania az eseti gondnok kirendelést. Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a letölthető dokumentumok menüpontban megtalálható „Tájékoztató eseti gondnok kirendelésével kapcsolatos tudnivalókról a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételekor” című nyomtatványunkat.

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Először is kérjük, figyelmesen olvassa végig a honlapon található információkat! A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat töltse le a honlapról! Ha ez nem lehetséges, vagy nem szeretne az intézmény honlapján keresgélni, akkor kérjen időpontot a személyes ügyintézéshez az alábbi telefonszámon: +36-30-584-6354.

Itt az intézményi felvételekkel foglalkozó kollégáinkkal tud egyeztetni arról, hogy mikor tudja személyesen átvenni a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat!

A kitöltési útmutatóban foglaltak szerint töltse ki

 • a Nyilvántartási adatlapot,
 • a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot,

illetve háziorvossal vagy szakorvossal töltesse ki

 • az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolást,
 • az értékelő adatlap orvos által kitöltendő részeit.

AZ ÉRTÉKELŐ ADATLAP KITÖLTETÉSE ELŐTT MINDKÉPPEN KÉRJEN ÚTMUTATÁST A FELVÉTELT INTÉZŐ KOLLÉGÁNKTÓL!

A kitöltött nyomtatványokhoz mellékelje a szükséges igazolásokat (iratmásolatok, zárójelentések, jövedelemigazolás stb.), majd a dokumentumokat juttassa el intézményünkbe! Személyesen előzetes telefonos egyeztetés után hozhatja be az iratokat a felvételt intéző kollégánknak.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatványok: (megtalálhatóak a „Letölthető dokumentumok” vagy a „Dokumentumtár” menüpont alatt)

 • Nyilvántartási adatlap
 • Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
 • Jövedelemnyilatkozat
 • Vagyonnyilatkozat (gondozóházi elhelyezés kivételével)
 • Tájékoztató a jövedelem és vagyonnyilatkozat kitöltéséhez
 • Értékelő adatlap
 • Tájékoztató a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerről

A kérelem nyilvántartásba vétele után, előzetes értesítés alapján az intézmény ezzel megbízott dolgozói elvégzik az előgondozást, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatát a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján. Tájékozódunk a kérelmező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészítjük az igénybevevőt az intézményi elhelyezésre. A környezettanulmány felvétele, szociális anamnézis felállítása után felvilágosítást adunk a szolgáltatás igénybevételének módjáról, formájáról, a fizetendő térítési díjról. Az előgondozás során átadjuk a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújtunk a Házirend tartalmáról.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Segítséget nyújtunk a kérelmezőnek a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez, tájékoztatást adunk a szociális ellátás keretében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.

Az intézményvezető gondoskodik a gondozási szükséglet vizsgálatról, ezzel egyidejűleg elvégzi a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a jövedelem- és vagyonvizsgálatot, és a térítési díjról szóló értesítésben erről is tájékoztatja a kérelmezőt.

Az intézményi jogviszony keletkezését az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg. Döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Ha soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség fennállásáról. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani.

Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével „Megállapodást” köt.

Új lakó beköltözése

A férőhely elfoglalásáról nyolc napon belül írásban értesítjük a kérelmezőt. A férőhely elfoglalásának lehetséges napjai: kedd és csütörtök.

A beköltöző lakót a telephelyvezető, a szolgálatban lévő ápoló, és a terápiás munkatárs fogadja az intézményegységben.

Az új lakó a beköltözéskor az intézményi élettel kapcsolatos valamennyi kérdésben tájékoztatást kap, s ekkor kerülnek aláírásra az alábbi dokumentumok:

 • intézménnyel kötött megállapodás
 • értesítés térítési díjról
 • (esetlegesen) teljes térítési díj vállalásáról szóló nyilatkozat
 • (esetlegesen) nyugdíj felvételével kapcsolatos nyilatkozatok és meghatalmazások
 • hozzájáruló nyilatkozat ellátotti fényképfelvétel készítéséhez és közzétételéhez
 • házirend ismertetéséről nyilatkozat
 • temetkezési nyilatkozat
 • életút
 • lakcímigénylő adatlap
 • egészségügyi anamnézis és dokumentáció felvétele
 • ruha- és értékleltár felvétele.

Ezek a nyilatkozatok és nyomtatványok a lakó személyi iratanyagába kerülnek az eddigre már kitöltött jövedelem és vagyonnyilatkozattal, valamint az előgondozási dokumentációval és kérelem adatlappal együtt.

Elhelyezés

Az intézmény egész területe akadálymentesített, az épület egyszintes, tágas folyosóval, kapaszkodókkal felszerelt. Az épületben foglalkoztató, ebédlő, látogatószoba áll a lakók rendelkezésére.

Az elhelyezés mindig az ellátott állapotának megfelelő, 2 ágyas szobáinkban igyekszünk a szükségleteknek megfelelő elhelyezést nyújtani.

A szobák bútorzattal (ágy, szekrény, asztal, szék, polc) és televízióval felszereltek az ágyak nővérhívó készülékkel ellátottak. Az étkezőben közös hűtőszekrény áll a lakók rendelkezésére. Beköltözéskor saját személyes tárgyak, berendezési tárgyak behozatala csak nagyon korlátozott mértékben lehetséges, igény esetén mindenképp előzetes egyeztetés szükséges.

A Levendula Idősek Otthona teljes körű ellátást biztosít, mely tartalmazza a lakó részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítséget. Biztosítja a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi, orvosi és pszichés ellátásukat, valamint gondoskodik célszerű, hasznos tevékenységük megszervezéséről. A mindennapok tartalmassá tételéről a terápiás munkatárs gondoskodik, különböző programok felhívásával, mint például nótakör, irodalmi kör, kertgondozás, kézműves foglalkozás.

Ezen programok közül a lakók kedvükre válogathatnak, de egyéni, személyre szabott foglalkozásokat is biztosítunk.

A lakóknak napi ötszöri étkezés biztosított, illetve lehetőség van orvos által elrendelt diétás étkeztetésre is. Az ellátottak nagy része az ebédlőben, az ágyhoz kötöttek a szobájukban étkeznek.

Minden szobában és fürdőszobában nővérhívó működik, jelzésre a nővér szinte azonnal a lakó segítségére tud sietni.

A lakók rendelkezésére áll az otthon zárt, parkosított udvara, melyben kedvükre sétálhatnak, illetve jó idő esetén a foglalkozások is ott kerülnek megtartásra.

Az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon gondoskodik.

A személyes gondoskodás részét képezi a borotválás, körömvágás, pedikűr. A fodrász szolgáltatás külön térítési díj ellenében vehető igénybe.

Az egészségügyi ellátás keretében rendszeres orvosi ellátást 1 fő háziorvos biztosítja, heti 4 órában.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § alapján az intézmény az eseti és rendszeres alap gyógyszerkészlet gyógyszereit az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) biztosítja. Az alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet, valamint testközeli segédeszköz (ideértve az egyszer használatos inkontinencia betétet, a krónikus sebellátáshoz szükséges kötszereket) költségét jövedelemtől függően az ellátást igénybe vevő viseli. A testtávoli segédeszköz költségét az intézmény viseli.

Térítési díj

Térítési díjak és az önköltség összefoglaló táblázata

Az egységre jutó 2023. évi önköltség alakulása :

Szolgáltatás megnevezéseNapi egységre jutó önköltségNapi egységre jutó térítési díj
Idősek bentlakásos ellátása14 673 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap
Időskorúak gondozóháza10 584 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap
Demens bentlakásos ellátás15 396 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap

A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 • c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 • e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
 • (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

Térítési díj befizetése

A befizető minden hónapban e-mailben, telefonon vagy személyesen történő érdeklődést követően a befizetendő összeget (térítési díjat és gyógyszerköltséget) az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

 • átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15340223 számlaszámra,
 • csekkes befizetéssel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, vagy postán.

Panaszkezelés

PANASZTÉTELI JOG

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
  • az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték-, és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
  • az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, valamint
  • az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.

A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához) fordulhat.

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal fordulhat a Belügyminisztérium által működtetett Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi képviselőjéhez, illetve egészségügyi ellátással kapcsolatban betegjogi képviselőjéhez.

Ellátottjogi képviselő:

  • Ladányi Mónika
  • Telefon: +36 20 4899 605
  • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
  • E-mail: monika.ladanyi@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Betegjogi képviselő:

  • Dr. Kristóf Csaba
  • Telefon: +36 20 4899 612
  • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
  • E-mail: csaba.kristof@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.

 1. Az ellátást igénybe vevő panaszával az intézményben működő érdekképviseleti fórumhoz is fordulhat, kivéve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat. Az érdeképviseleti fórum működésének részletes szabályait a házirend tartalmazza.

Programok

Szabadtéri programok

 • Kertgondozás, a teraszok, lakószobák ablakait díszítő virágok ültetése
 • Séta az egészségért – szervezett séták a parkban
 • Szalonnasütés

Ünnepek, jeles napok

 • Hagyományos programok: Mikulás, Szilveszter (Óévbúcsúztató zenés délután) Újév, Farsang (mulatság, vetélkedő), Majális (májusfa állítás, kvízjáték), adventi készülődés (adventi koszorú és mézeskalács készítés)
 • Jeles napok: Nemzetközi nőnap, Anyák napja, Halottak napi megemlékezés
 • Nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20. (kenyérszentelés), október 23.,
 • Egyházi ünnepeink: Húsvét, Pünkösd, Karácsony

Játékos délelőttök

 • Dooble
 • Bingó
 • Interaktív szókereső
 • Online keresztrejtvény
 • Napi kvíz
 • Furfangos találós kérdések
 • Kakukktojás
 • Különbségek felismerése
 • Memóriajáték
 • Ki vagyok én?
 • Betűkből szavak
 • Akasztófa
 • Aktivity
 • Möggyfesztivál

Társintézményekkel közös programok

 • Zenei Nagyjaink Vetélkedő
 • Rémes töklámpások délelőttje

Házi vetélkedők

 • Legyen Ön is Milliomos
 • Keresztrejtvény
 • Irodalmi, zenés, történelmi kvízversenyek

Mozgásos programok

 • Zenés, frissítő torna
 • Szenior örömtánc
 • Kéztorna

Irodalmi délelőtt

Irodalmi délelőttünkön felidézzük híres íróink, költőink életét. Lakóink segítségével felolvassuk a legismertebb verseket, idézünk a prózai művekből, ezzel a feladattal az olvasási készségük gyakorlását, megőrzését biztosítjuk.

Bibliakör

A programon vallási elköteleződés nélkül vehetnek részt a lakók.

Nótakör

Nóták, népdalok közös éneklésével, műsorra készülés, szereplés lehetőségével várjuk énekelni vágyó lakók jelentkezését.

Kézműves foglalkozások

Ünnepekhez, évszakhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások keretében lakóink apró ajándékokat, intézményi dekorációt is készíthetnek. Az ünnepi alkalmakra a lakók segítségével készítjük a meghívókat, üdvözlőlapokat.

Zenés délelőtt

 • Három kívánság-zenei kívánságműsor
 • Zenei nagyjaink: könnyűzenei, komolyzenei délelőttök

Terápiás foglalkozások

 • Zeneterápia
 • Kutyásterápia
 • Léleksimogató

Demens foglalkoztatás

Intézményünkben egyre több demenciával érintett lakó él, akik speciális foglalkoztatási igénnyel rendelkeznek. Részükre a speciális részlegek foglalkoztatóiban tartunk memória- és készségmegtartó foglalkozásokat.

Könyvtár

Saját fenntartású könyvtárral várjuk a könyvek szerelmeseit, valamint a Katona József Megyei Könyvtár „Otthon Könyvtár” szolgáltatásán keresztül biztosítunk lehetőséget könyvtár használatra.

Büfé

Intézményünkben büfé szolgáltatás (önköltségen) működik.

Névnapok és születésnapok közös ünneplése

Régi szokás az intézményeinkben, hogy lakóink névnapjáról és a születésnapjáról megemlékezünk. Ajándékkal, verssel, közös énekléssel tesszük maradandóvá ezt a különleges napot. A 90., 95. és 100. évüket betöltőket ünnepség keretében köszöntjük fel. Ezen felül gyakran tartunk születésnapi, névnapi zsúrokat a foglalkoztatóban.

Kiemelt program: Hozzátartozói nap

Különleges fellépőkkel, zenés műsorral várjuk ellátottjaink családtagjait, hozzátartozóit az intézményünkben. A szendvics, sütemény, üdítő elfogyasztása lehetőség van közös, kötetlen beszélgetésre az intézmény kertében.

Kiemelt program: Idősek Hete

Az Idősek Hete rendezvénysorozat október elején több napon át tartó kulturális és ismeretterjesztő programokkal nyújt felejthetetlen élményt a lakóknak. A programsorozat lezárásának már hagyománya a közös mulatozás. A programokon meghívott vendégelőadók, előadóművészek, óvodai és iskolai csoportok is szerepelnek. Ezen programok közül a lakók kedvükre válogathatnak, a közösségi programok mellett pedig egyéni, személyre szabott foglalkozásokat is biztosítunk.

Önkéntesség és közösségi szolgálat

Intézményünkbe továbbra is várjuk az 50 óra közösségi szolgálatra jelentkező diákokat, valamint a ESZII Idősotthon Plusz Program keretében önkéntesek jelentkezését, akik szívesen beszélgetnek, sétálnak, felolvasnak vagy kártyáznak lakóinkkal.

Képek

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Elérhetőség

Bemutatkozás

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2010-ben kezdte meg a működését azzal a céllal, hogy azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek számára nyújtson ellátást, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Intézményünk átmeneti megoldást kíván nyújtani gondozási szükségletekre. Célunk, hogy az igénybe vevő személy a maximálisan 1 évig tartó gondozási időszak lejártát követően ismét vissza tudjon kerülni a családjába vagy otthonába, illetve amennyiben ez nem lehetséges, végleges elhelyezésre kerüljön.

A gondozóház a Kecskeméti Arborétum közelében, a Margaréta Otthon szomszédságában, zöldövezetben helyezkedik el. Intézményünk jól megközelíthető helyi járatú autóbusszal (4-es, 12-es, 14D, 29-es). Könnyebbséget jelent az itt élők számára a Mentőállomás, a Megyei Kórház és a Rendelőintézet közelsége.

Az alábbi térkép segíti a tájékozódást:

Őszirózsa térkép

Gondozottjaink a Margaréta Otthon parkját szabadon használhatják.

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Szükséges továbbá, hogy az igénylő Kecskemét közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve települési szintű bejelentéssel rendelkezzen.

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent az átmeneti ellátás/gondozóház?

Az átmeneti elhelyezés maximális idő tartama egy év, amely indokolt esetben egy újabb évvel meghosszabbítható. A gondozóház személyi, és tárgyi feltételei nem teszik lehetővé a teljes ápolási igénnyel illetve középsúlyos/súlyos demenciával rendelkező betegeket ellátását.

Kizárólag kecskemétiek jelentkezhetnek?

Igen, csak kecskeméti állandó, vagy életvitelszerűen, kecskeméti tartózkodási hellyel rendelkezők adhatják be kérelmüket.

Tudok egy ágyas szobát igényelni?

Nem, az intézmény csak 2 és 4 ágyas szobákkal rendelkezik.

Megtudom-e előzetesen tekinteni a gondozóházat?

Igen, előzetesen egyeztetett időpontban.

Van-e plusz költsége a bekerülésnek?

Nincs „belépési díj”, sem másfajta egyösszegű hozzájárulás.

Mennyi a várakozási idő?

Elhelyezési igénytől függően, pár hónaptól kb. egy évig terjedhet.

Mennyibe kerül az ellátás?

A napi személyi térítési díj a jövedelem (pl.: nyugdíj, fogyatékossági támogatás, életjáradék, stb.) legfeljebb 60%-a lehet. A havonta fizetendő díj nem haladhatja meg a fenntartó által meghatározott 3.500.- Ft/nap intézményi térítési díj egy hónapra számított összegét (30 napos hónap esetén a 105.000 Ft-ot, 31 napos hónapban a 108.500 Ft-ot).

Az ellátási díj tartalmazza a gyógyszerköltséget?

Részben, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Egyedi, a jogszabály szerinti alapgyógyszerkészletbe nem tartozó gyógyszerek költségét az ellátottnak kell viselnie.

Lehet-e behozni saját bútort, eszközöket?

Bútort nem lehet behozni, a szobák a lakhatáshoz szükséges tárgyakkal rendelkeznek. Amennyiben az ellátott igényli, fej-, vagy fülhallgatóval ellátott TV-t, rádiót hozhatnak magukkal.

Házaspárok, testvérek, közeli rokonok kaphatnak közös szobát?

Igen, szabad férőhelyek függvényében igyekezünk megoldani az együttes elhelyezést.

Van az intézménynek orvosa?

Igen, rendszeres a háziorvosi ellátás.

Hozzátartozóm hogyan jut el szakrendelésre?

Beutaló alapján, az intézmény rendeli meg a betegszállítást.

Milyen étkezést biztosít a gondozóház?

Normál, valamint diétás étrendet tud biztosítani az intézmény.

Milyen programok vannak az intézményben?

Csoportos, illetve egyéni foglalkozások keretében bibliaórára, kézműves foglalkozásra, ülőtornára, szellemi vetélkedőre, filmklubon való részvételre, stb. nyílik lehetőség.

Mikor tudom meglátogatni a hozzátartozómat?

Délelőtt 9.00 – 11.30 óráig, délután 14.30 – 18.30 óráig.

Ünnepekre, családi összejövetelekre a hozzátartozók hazavihetik-e az ellátottat?

Távollét, illetve kimenő természetesen igénybe vehető.

Vallásgyakorlásra van-e lehetőség?

Igen, az ellátottak vallásukat szabadon gyakorolhatják, az intézmény falain belül (a Margaréta Otthon épületrészében) és azokon kívül is.

Háziállat tartása engedélyezett?

Háziállat behozatala és tartása az intézményben nem megengedett.  

Hol található az intézmény?

A Margaréta Otthon gazdasági bejáratán keresztül lehet az Őszirózsa Gondozóházat megközelíteni (Margaréta utca végén, az autóbusz-alközpontnál). A kapun belépve, egyenesen, a parkoló végén található a bejárat.

Busszal könnyen megközelíthető az intézmény?

Intézményünk jól megközelíthető helyi járatú autóbusszal (4-es, 12-es, 14-es, 14D, 29-es jelzésű autóbuszok).

Rendelkezik-e az intézmény saját parkolóval?

Az Őszirózsa Gondozóház korlátozott számban rendelkezik elkülönített parkolóhelyekkel.

Felvételi és szolgáltatási információk

Hogyan igényelhető az időskorúak átmeneti ellátása és mi a felvétel folyamata?

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A személyes gondoskodást igénylő szociális szolgáltatások igénybevételét szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?

A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, amelyek a letölthető dokumentumok között szerepelnek.

Az igény elbírálásának folyamata

 • A kérelmet a szóban vagy írásban, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A kérelmező és/vagy törvényes képviselője kérelmet nyújt be az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában történő elhelyezésre. A kérelmet az ellátást kérelmező, vagy törvényes képviselője nyújthatja be.
 • A kérelmet az intézmény vezetője fogadja és bírálja el, valamint
  • Elvégzi az előgondozást, illetve beszerzi az egészségi állapotról szóló igazolást, valamint a jövedelemigazolást.
  • Sürgősségi elhelyezés esetén a kérelem benyújtását követő azonnali döntéshozatal történik szabad férőhelyek függvényében.
 • A döntéshozatalt követően a kérelmezőt írásban értesíti az intézményvezető. Az írásos tájékoztató tartalmazza az intézménybe történő felvétel rendjét, időpontját és az elhelyezéssel kapcsolatos teendőket. Az intézményvezető elvégzi a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján a jövedelem vizsgálatot, és a térítési díjról szóló értesítésben erről is tájékoztatja a kérelmezőt.
 • Tekintettel arra, hogy elhelyezés az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában határozott ideig, maximum 1 év időtartamra, szól (amely meghosszabbítható indokolt esetben egy újabb évig), a döntésről szóló értesítés erre is kiterjed.
 • Beköltözéskor az ellátottal (vagy törvényes képviselőjével) megállapodást kötünk, mely az ellátás időtartamára szól.

Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Emellett segítséget nyújtunk a kérelmezőnek a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez, tájékoztatást adunk a szociális ellátás keretében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.

Intézménybe való felvétel folyamata

Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad az igénybevevő és hozzátartozója számára:

 • az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
 • az Igénybevevői Nyilvántartásban való rögzítésről;
 • a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről;
 • panaszjoguk gyakorlásának módjáról;
 • az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
 • az intézmény házirendjéről;
 • a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
 • a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

Milyen szolgáltatásokat biztosítunk?

Intézményünk teljes ellátást biztosít, amely magában foglalja a következőket:

 • lakhatás
 • napi öt alkalommal történő étkezés
 • mosatás
 • napi takarítás
 • fűtés
 • világítás
 • hideg-melegvíz szolgáltatás
 • rendszeres orvosi ellátás
 • alapgyógyszerek biztosítása
 • fizikailag és szellemiekben gazdag mentálhigiénés gondozás és személyre szabott foglalkoztatás

Szolgáltatásaink részletes bemutatása

Szobáink

A gondozóházban 20 fő elhelyezésére nyílik lehetőség, akadálymentesített kettő- és négyágyas szobákban. A lakószobák tágasak, bútorzatuk kényelmes és praktikus. Nővérhívó készülék segíti a lakók biztonságát, kényelmét. Közös használatú mosdók és zuhanyzók a folyosóról nyílnak, külön – külön nők és férfiak számára.

Lehetőség van továbbá a kertben történő tartózkodásra, pihenésre. Jó időjárás esetén itt zajlanak a foglalkozások, beszélgetések, valamint ellátottjaink itt is tudják fogadni hozzátartozóikat.

Étkezés

Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, szükség szerinti diétás étrend biztosításával.

Az étkeztetés keretében napi ötször étkezést – ebből legalább egy alkalommal meleg ételt – biztosítunk.

Ruházat, textília

A gondozóházban mindenki használhatja a saját ruházatát, textíliáját. Saját ruházat hiányában az intézmény gondoskodik az ellátott ruházatáról és ágyneműről. A gondozóház feladata a ruházat és textília mosatása.

Alapápolási, gondozási feladatok

A 24 órás szolgálatot szakképzett ápolók és gondozók látják el folyamatosan, megszakítás nélküli munkarendben. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevő részére olyan fizikai mentális és életvezetési segítséget nyújt, amely során az itt élő szociális testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni gondozásban részesül, illetve egyéni gondozási tervek alapján segíti a hiányzó, vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciójának szinten tartását, illetve helyreállítását. A gondozást csapatmunkában végzi a gondozói személyzet és a szociális munkatárs. Annak érdekében, hogy az ellátottak megőrizzék egészségüket, az alábbi szolgáltatást biztosítjuk:

 •  orvosi vizsgálat, tanácsadás,
 •  vérnyomás -, vércukor-, testsúlymérés,
 •  gyógyszer kiadagolás és beadás,
 •  kötözés,
 •  frissítő torna,
 •  kézápolás,
 • lábápolás (külön térítés ellenében),
 • hajvágás (külön térítés ellenében).

A már meglévő, vagy a benntartózkodás során kialakuló betegség esetén egészségügyi alapellátás megszervezésével (heti háziorvosi vizit) segítik a háziorvosi gondozást, illetve amennyiben indokolt, a további szakellátáshoz való hozzájutást. Térítési díj ellenében egyéb manikűr, pedikűr, illetve fodrász szolgáltatás vehető igénybe. A szomszédos Margaréta Otthon büféje szintén látogatható.

Gyógyszer ellátás

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza az alapgyógyszer készletbe tartozó gyógyszerekkel rendelkezik. Az ellátásban részesülők rendszeres, illetve egyedi gyógyszereit az ellátást igénylő, illetve hozzátartozója köteles megfizetni.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

A Gondozóház az ellátottak részére mentális és egészségi állapotuknak megfelelő közösségi programokat szervez. Az intézmény mentálhigiénés ellátás keretében biztosítja továbbá:

 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit (Szentmisén és Istentiszteleten való részvétel a Margaréta Otthonban lehetséges).

Szocioterápiás foglalkozások

Lakóink részére idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a mentálhigiénés munkatárs kínál lehetőségeket. A programokon való részvétel önkéntes, amelyeket a lakók igénye, egészségi állapota határoz meg.

 •  Fizikai tevékenységek: séták, közös torna szervezése.
 • Készség szinten-tartó és kreatív foglalkozások az otthon díszítése, kreatív foglalkozások a finom mozgások szinten tartására.
 • Szellemi és szórakoztató tevékenységek: rádióhallgatás, TV nézés, olvasás, felolvasás, zenés előadások, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, videofilmek nézése, zenehallgatás.
 • Kulturális tevékenységek: kirándulások, színházlátogatások, házi ünnepségek: pl. farsang, húsvét, mikulás, karácsony, szilveszter, névnapok stb.

Látogatás

Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézmény Házirendje szerint a látogatási idő 9-18 óráig tart. A Házirend meghatározza továbbá azokat az eseteket, amikor a látogatók a személyes látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel. A látogatási rend a mindenkori járványügyi korlátozó intézkedések figyelembevételével módosulhat.

A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

Mennyibe kerül az ellátás?

 • A szociális ellátásért az ellátott által fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) az ellátott jövedelmi viszonyai és a szociális törvényben meghatározott rendelkezések, valamint a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapján kerül meghatározásra.
 • Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét – a fentiek szerint – az intézmény vezetője állapítja meg, melyről az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.
 • A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60 %-át. (Maximum 3500 Ft/nap)
 • Fizetendő díjak: napi térítési díj (havi összege adott hónap napjainak számától függ), alapgyógyszereken felüli gyógyszerköltség.

A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságú rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • c) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 • d) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

Hogyan kezeljük az ellátást igénylők és a gondozottak adatait?

Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Intézményünk különös figyelmet fordít arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető biztosítja továbbá, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást.

Tájékoztatási kötelezettségünk

Az intézmény vezetője, valamint a megbízott munkatárs köteles tájékoztatni az ellátottat vagy az ellátott törvényes képviselőjét és az általa megjelölt hozzátartozóját:

 • az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról;
 • az ellátott egészségügyi intézménybe való beutalásáról;
 • az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;
 • az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

Térítési díjak és önköltség

Szolgáltatás megnevezéseNapi egységre jutó önköltségNapi egységre jutó térítési díj
Időskorúak gondozóháza16 546 Ft/fő/nap3 500 Ft/fő/nap

A térítési díjat köteles megfizetni (1993. évi III. törvény 114. §):

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 • c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 • d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 • e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
 • (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

Térítési díj befizetése

A befizető minden hónapban e-mailben, telefonon vagy személyesen történő érdeklődést követően a befizetendő összeget (térítési díjat és gyógyszerköltséget) az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

 • átutalással az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-15340223 számlaszámra,
 • csekkes befizetéssel az OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, vagy postán.

Panaszkezelés

PANASZTÉTELI JOG

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény részéről fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, így különösen
  • az intézmény vezetőjének, dolgozóinak szakmai, titoktartási, valamint érték-, és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése,
  • az ellátást igénybe vevő személyiségi jogainak, kapcsolattartási jogának sérelme, valamint
  • az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.

A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához (Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához) fordulhat.

 1. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója panasszal fordulhat a Belügyminisztérium által működtetett Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi képviselőjéhez, illetve egészségügyi ellátással kapcsolatban betegjogi képviselőjéhez.

 Ellátottjogi képviselő:

 • Ladányi Mónika
 • Telefon: +36 20 4899 605
 • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
 • E-mail: monika.ladanyi@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban (minden hónap 3. hétfőn, 8:00-11:00 óráig a Margaréta Otthon tárgyalójában)

 Betegjogi képviselő:

 • Dr. Kristóf Csaba
 • Telefon: +36 20 4899 612
 • Hívható: hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig.
 • E-mail: csaba.kristof@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.

Programok

Szabadtéri programok

 • Kert-, magaságyás gondozás, virágok, gyógynövények, konyhakerti zöldségek ültetése
 • Szervezett közös séták a Margaréta Otthon területén, illetve a környező utcákban
 • Sporttevékenységek, labdajátékok

Ünnepek, jeles napok

 • Hagyományőrző programok: Szilveszter, Újév, farsangi mulatság, adventi készülődés
 • Jeles napok: Nemzetközi Nőnap, Anyák napja, halottak napi megemlékezés
 • Nemzeti ünnepeink: március 15., augusztus 20., október 23.,
 • Egyházi ünnepeink: Húsvét, Pünkösd, Karácsony
 • Idősek Világnapja megünneplése (óvodás, kisiskolás csoportok közreműködésével)

Délelőtti programok

 • Memóriajátékok (tableten is)
 • Szókereső
 • Mandala készítés
 • Bibliaóra
 • Népdalok közös éneklése
 • Felolvasás
 • Intézményi dekoráció készítése, évszaknak megfelelően
 • Demens ellátottak részére egyéni foglalkoztatás

Mozgásos programok

 • Csoportos átmozgató torna
 • Szenior örömtánc
 • Ügyességi játékok (textil, labda, hullahopp karika igénybevételével)

Terápiás foglalkozások

 • Zeneterápia
 • Kutyásterápia

Büfé

Lakóinknak a Margaréta Otthonban nyílik lehetőség a büfé szolgáltatás igénybevételére.

Névnapok és születésnapok közös ünneplése

Ellátottainkat név-, és születésnapjukon kis ünnepség keretében felköszöntjük.

Önkéntes szolgálat

Intézményünkbe továbbra is várjuk az ESZII Idősotthon Plusz Program keretében önkéntesek jelentkezését, akik szívesen beszélgetnek, sétálnak, felolvasnak vagy kártyáznak lakóinkkal.

Képek