Alapinformációk

Bemutatkozás

A Memória Pont szolgáltatás keretében célunk a demenciával élők és gondozó hozzátartozóik számára személyre szabott támogatás biztosítása, hozzájárulva a megfelelő életminőség kialakításához, a demenciával való együttélés során.

Szolgáltatásaink:

 • Egyénileg kialakított életvezetési tanácsok a diagnózist követően.
 • A demenciával élők és hozzátartozóik számára elérhető intézményesített szociális ellátásokról (házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, jelzőrendszer, étkeztetés, nappali klubok, bentlakásos otthonba költözés) történő tájékoztatás, az ügyintézésben való segítségnyújtás, szakorvosi (pszichiáter, neurológus) ellátásba történő bevonás.
 • A gondozó családok számára szakmai anyagok biztosítása, az egyének pszichés terheltségének enyhítése.
 • A lakosság érzékenyítése, a demencia elfogadottságának segítése.
 • Diagnózis hiányában „memória-szűrés”.
 • A megelőzés lehetőségeinek ismertetése, kockázati tényezők csökkentésére való figyelemfelhívás.

Főbb tevékenységeink:

 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • memória tesztek,
 • demenciával való élet támogatása,
 • szociális szükséglet alapú támogatásokról tájékoztatás,
 • lakosság érzékenyítése, a demencia tünetegyüttesről való tudás, az idevonatkozó ismeretek helyi lakosság körében történő terjesztése, közösségi médiában való megjelenés
 • helyi segítő közösségek, önsegítő csoportok létrehozása memóriazavarral, demenciával érintettek és hozzátartozók számára,
 • szociális közösségi háló demenciával érintettek köré történő kiépítésének segítése,
 • szolgáltatásaink láthatóságának növelésére az ellátórendszeren kívül is együttműködünk helyi szervezetekkel, kulturális, oktatási intézményekkel, városi rendezvényeken veszünk részt.

Az egyéni támogatáson túl csoportos formában is segítjük a demenciával érintetteket és gondozó családjaikat.:

 • Ginko klubok: a városban 3 helyszínen önsegítő klubok létrehozása, működtetése mind az érintettek mind a hozzátartozók részére.
 • A nappali ellátás keretében működő klubokban Demencia Prevenciós Program megvalósítása. Havi rendszerességgel információnyújtás, csoportos és egyéni tanácsadás, igény szerint memóriaszűrés (teszt).
 • Memória Kuckó: a havonta tartandó kreatív foglalkozásokon az alkotás és a közös együttlét örömének megélésén túl játékos formában „eddzük” a memóriánkat.

Részletesebb információkért kérjük, látogasson el a Ginkonet Kecskemét honlapjára és a Ginkonet Kecskemét Facebook-oldalra!

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ha nem Kecskeméten élek, igénybe vehetem-e a szolgáltatást?

Sajnos nem. A Memória Pont szolgáltatásai (egyéni tanácsadás, csoportos foglalkozásokon történő részvétel, egyéni gondozásba bevonás) kizárólag kecskeméti lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező egyének számára biztosított.

A szolgáltatás igénybevétele mennyibe kerül?

Szolgáltatásaink ingyenesek.

Mi történik egy demencia tanácsadáson?

Az első találkozó alkalmával röviden bemutatjuk a Kecskemét Demencia Akcióprogramot, a Memória Pont szolgáltatást, a Ginkonet Kecskemét honlapján és Facebook-oldalunkon elérhető online tartalmakat.

A beszélgetés során igyekszünk minél átfogóbb képet kapni az érdeklődő állapotáról, arról, hogy milyen tüneteket észlel magán, mely élethelyzetekben találkozik nehézségekkel, és azok milyen természetűek. A tanácsadás az érintett és/vagy hozzátartozója, illetve a tanácsadó jelenlétében zajlik, teljes titoktartás mellett. Fontos a nyugodt, zavartalan környezet.

A tanácsadás célja az észlelt tünetek és az érintett önmegfigyelése, a hozzátartozó beszámolója alapján az állapothoz illeszthető információk és tanácsadás, az egyéni élethelyzet alapján támogató megoldások biztosítása.

A tünetek hátterében álló okok alapos feltárásának feltétele az orvosi diagnózis!

Édesapám/édesanyám 24 órás felügyeletet igényel. Vállalnak-e otthonápolást?

Otthonápolást és 24 órás felügyeletet nem tudunk biztosítani.

A hozzánk forduló egyéneket, családokat személyre szabott tanácsadás keretében segítjük. Az egyéni konzultáción a személyes szükségletek és a fennálló probléma, a nehézséget okozó élethelyzet tükrében, a további életvitelt és gondozást támogató tanácsadás keretében segítjük a hozzánk fordulókat. A demenciával élő családtag és hozzátartozói életminőségét javító tanácsadás biztosításával járulunk hozzá az állapot szinten tartásához.

Amennyiben az érintett családtag egészségi állapota, élethelyzete úgy kívánja, otthonába látogatva tudjuk őt és ellátását biztosító hozzátartozóit támogatni, de az idős családtag napi szükségleteiben történő ellátása (gyógyszerezés, vérnyomás- illetve vércukorszintmérés, etetés, fürdetés, bevásárlás stb.) a szolgáltatásaink között nem szerepel.

A nyugdíjas klubban hallottam a Ginko klubról. Miről szól a szolgáltatás? Bárki csatlakozhat?

A Ginko klubokban a demenciával élők és az őket gondozó hozzátartozók számára lehetőséget biztosítunk a személyes találkozásra. A hasonló élethelyzetben lévők részvételével tartott kiscsoportos foglalkozásokon nemcsak a szakemberektől, de egymástól is sokat tanulhatnak a megjelentek a demenciáról. A városban jelenleg 3 érintetti és 1 hozzátartozói csoport működik, az ezekhez történő csatlakozás feltétele az előzetes egyéni konzultáció és a tanácsadáson való részvétel.

Az egyéni tanácsadáson és a csoportos alkalmakon kívül még milyen formában kaphatok információt a demenciáról?

A Ginkonet Kecskemét weboldalán (kecskemet.ginkonet.hu) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/ginkonetkecskemet) tájékozódhat bővebben a demencia tünetegyüttessel kapcsolatban.

Ha egyéni tanácsadásra lenne szükségem, hogyan érhetem el Önöket?

Memória tanácsadó kollégáinkkal az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága épületében (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7., 2. emelet 219-es szoba), továbbá telefonon (+36706473857) és email-en (memoriakozpont@alapellatas.hu) veheti fel a kapcsolatot.