Vezetők - ESZII

Beosztás Név Telefonszám Postacím Elektronikus levélcím
Beosztás Intézményvezető
Név Dr. Pataki Mariann
Telefonszám +36-76-514-002
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím igazgatosag@alapellatas.hu
Beosztás Gazdasági igazgató
Név Hagyóné Gyurcsó Anikó
Telefonszám +36-76-514-015
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím gyurcso.aniko@alapellatas.hu
Beosztás Szociális-és gyermekvédelmi igazgató
Név Csonka Imre
Telefonszám +36-76-514-020
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím csonka.imre@alapellatas.hu
Beosztás Ápolási igazgató
Név Oláh Annamária
Telefonszám +36-76-514-022
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím olah.annamaria@alapellatas.hu

Szervezeti egységek vezetői - ESZII

Beosztás Név Telefonszám Postacím Elektronikus levélcím
Beosztás Margaréta Otthon igazgatója
Név Jancsikné Tóth Andrea
Telefonszám +36-76-492-138
Postacím 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A
Elektronikus levélcím margotth@alapellatas.hu
Beosztás Levendula Idősek Otthona vezetője
Név Forgács Dávid
Telefonszám +36-76-495-232, +36-30-584-6354
Postacím 6000 Kecskemét, Szent László város 1/A
Elektronikus levélcím levendula@alapellatas.hu
Beosztás Időgondozó Szolgálat vezetője
Név Szényeiné Tóth Anikó
Telefonszám +36-76-486-947
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím idosgondozas.kozpont@alapellatas.hu
Beosztás Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Név Károlyi Tibor Lászlóné
Telefonszám +36-76-507-630
Postacím 6000 Kecskemét, Olimpia u. 6.
Elektronikus levélcím csaladsegito@alapellatas.hu
Beosztás Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője
Név Temesvári Ágnes Piroska
Telefonszám +36-76-507-780, +36-76-507-781, +36-76-504-897
Postacím 6000 Kecskemét, Olimpia u. 6.
Elektronikus levélcím gyerekjolet@alapellatas.hu
Beosztás Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye vezetője
Név Csizmadia Mariann
Telefonszám +36-76-328-010
Postacím 6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.
Elektronikus levélcím eno@alapellatas.hu
Beosztás „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye vezetője
Név Soltész Veronika
Telefonszám +36-30-513-4045
Postacím 6000 Kecskemét, Agyag utca 6.
Elektronikus levélcím csodabogar@alapellatas.hu
Beosztás Aranyhaj Bölcsőde vezetője
Név Kapásné Nagy Hajnalka
Telefonszám +36-76-475-711
Postacím 6000 Kecskemét, Lánchíd u. 14.
Elektronikus levélcím bolcsode.lanchid@alapellatas.hu
Beosztás Pöttyös Bölcsőde vezetője
Név Zsadányiné Polyák Anikó
Telefonszám +36-76-480-611
Postacím 6000 Kecskemét, Klapka u. 18.
Elektronikus levélcím bolcsode.klapka@alapellatas.hu
Beosztás Pöttömke Bölcsőde vezetője
Név Ackerl Klára
Telefonszám +36-76-322-785
Postacím 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 6.
Elektronikus levélcím bolcsode.matis@alapellatas.hu
Beosztás Macskacicó Bölcsőde vezetője
Név Hegedüs-Deméné Balázs Brigitta
Telefonszám +36-76-325-718
Postacím 6000 Kecskemét, Tóth László stny. 2.
Elektronikus levélcím bolcsode.arpadvaros@alapellatas.hu
Beosztás Pillangó Bölcsőde vezetője
Név Farkas Rita
Telefonszám +36-76-478-570
Postacím 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2.
Elektronikus levélcím bolcsode.szechenyi@alapellatas.hu
Beosztás Csipcsirip Bölcsőde vezetője
Név Rajkainé Tóth Márta
Telefonszám +36-76-489-472
Postacím 6000 Kecskemét, Forradalom u. 5.
Elektronikus levélcím bolcsode.forradalom@alapellatas.hu
Beosztás Csengettyűs Bölcsőde vezetője
Név Csányi Zsoltné
Telefonszám +36-76-498-136
Postacím 6000 Kecskemét, Daróczi köz 16.
Elektronikus levélcím bolcsode.hunyadi@alapellatas.hu
Beosztás Katica Bölcsőde vezetője
Név Szécsény Balázsné
Telefonszám +36-30-513-4801
Postacím 6000 Kecskemét, Agyag u. 4.
Elektronikus levélcím bolcsode.katica@alapellatas.hu
Beosztás Fürtöcske Bölcsőde vezetője
Név Almási Viktória
Telefonszám +36-70-657-1030
Postacím 6000 Kecskemét, Platán u. 1.
Elektronikus levélcím bolcsode.furtocske@alapellatas.hu
Beosztás Bóbita Bölcsőde
Név Bódog-Mák Angéla
Telefonszám +36-30-676-5178
Postacím 6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 1.
Elektronikus levélcím bolcsode.bobita@alapellatas.hu

Alapvető jogszabályok - ESZII

 • 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
 • 1997. évi LXXXIII. tv. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 • 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 • 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 • 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
 • 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
 • 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban GDPR

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések (Archív állomány) - ESZII

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók (Archív állomány) - ESZII

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Működés (Archív állomány) - ESZII

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
ESZII 2023. I. né 2023. II. né 2023. III né 2023. IV né Összesen
Foglalkoztatottak létszáma (fő) 595 604 588 590 594
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Ft) 885 205 554 1 019 765 018 967 794 138 1 065 779 694 3 938 544 404
Vezetők személyi juttatásai (Ft) 13 381 347 15 132 098 14 884 548 20 477 757 63 875 750
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke - cafetéria (egy főre jutó értéke) (Ft) 31 250 31 250 31 250 31 250 125 000

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Vezetők - Őszirózsa

Beosztás Név Telefonszám Postacím Elektronikus levélcím
Beosztás Intézményvezető
Név Slajkó Eugénia
Telefonszám +36-76-506-012
Postacím 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A
Elektronikus levélcím oszirozsa.vezeto@alapellatas.hu
Beosztás Gazdasági igazgató (ESZII)
Név Hagyóné Gyurcsó Anikó
Telefonszám +36-76-514-015
Postacím 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Elektronikus levélcím gyurcso.aniko@alapellatas.hu

Alapvető jogszabályok - Őszirózsa

 • 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
 • 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
 • 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 • 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
 • 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban GDPR

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések (Archív állomány) - Őszirózsa

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók (Archív állomány) - Őszirózsa

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

3.2. Költségvetések, beszámolók (Archív állomány) - Őszirózsa

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Működés (Archív állomány) - Őszirózsa

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

3.3. Működés (Archív állomány) - Őszirózsa

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
ESZII 2023. I. né 2023. II. né 2023. III né 2023. IV né Összesen
Foglalkoztatottak létszáma (fő) 10 11 10 10 10
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Ft) 13 558 393 17 237 103 16 017 888 20 850 214 67 663 598
Vezetők személyi juttatásai (Ft) 1 765 355 2 212 461 2 058 714 2 375 214 8 411 744
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke - cafetéria (egy főre jutó értéke) (Ft) 31 250 31 250 31 250 31 250 125 000