Ingyenes házi gyermekorvosi praxis Kecskeméten 14.000.000 FT NEAK letelepedési támogatással, szolgálati lakással, praxiskezdési támogatással, kulturális és rekreációs juttatásokkal

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 5002. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. A házi gyermekorvosi körzet Kecskemét belvárosában, könnyen megközelíthető helyen található.

A munkakör betöltéséhez csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi végzettség szükséges.

A feladatellátás vállalkozóként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban végezhető.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan idejű, de minimum 5 évre, NEAK támogatás esetén minimum 6 évre szóló feladatellátási szerződést köt.

Amit a pályázónak kínálunk:

 • Térítésmentesen átvehető praxisjog,
 • 14.000.000 Ft letelepedési támogatás igényléséhez a feltételek biztosítása
 • 1.000.000 Ft praxiskezdési támogatás
 • Szolgálati lakás,
 • Felszerelt rendelő,
 • Kulturális és rekreációs juttatások.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolata,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működéshez szükséges feltételeket teljesíti.

A pályázati anyag postai úton vagy e-mail formájában nyújtható be.

Cím: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „Gyermekorvosi praxis pályázat”.

E-mail: tarspol@kecskemet.hu

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Dr. Szigeti Krisztina osztályvezetőtől a +36-76-513-595 telefonszámon, vagy a szigeti.krisztina@kecskemet.hu e-mail címen.