INGYENESEN ÁTVEHETŐ FELNŐTT HÁZIORVOS PRAXIS KECSKEMÉTEN, SZOLGÁLATI LAKÁSSAL, PRAXISKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL, KULTURÁLIS ÉS REKREÁCIÓS JUTTATÁSOKKAL

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 017. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására. A Kecskeméti arborétum közelében, családiházas övezetben található háziorvosi körzethez tartozó betegkártya/lakosság/ellátottak száma közel 2040 fő.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • háziorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok,
 • pályakezdő háziorvosok, akik a rezidensképzés 28. hónapját követő záróvizsgát letették,
 • háziorvosi szakképesítéssel nem rendelkező orvosok, akik az alábbi szakképesítések egyikével rendelkeznek és vállalják, hogy 5 éven belül a háziorvosi szakvizsgát leteszik, így különösen
  • aneszteziológia és intenzív terápia,
  • belgyógyászat,
  • foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
  • gasztroenterológia, geriátria,
  • hematológia,
  • honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
  • infektológia,
  • kardiológia,
  • nefrológia, oxyológia és sürgősségi orvostan,
  • reumatológia,
  • tüdőgyógyászat,
  • urológia,
  • sebészet,
  • orvosi laboratóriumi diagnosztika
  • arc-, álcsont- és szájsebészet
  • bőrgyógyászat,
  • csecsemő- és gyermekgyógyászat,
  • érsebészet,
  • fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
  • fül-orr-gégegyógyászat,
  • gyermek- és ifjúságpszichiátria,
  • gyermeksebészet,
  • idegsebészet,
  • klinikai onkológia,
  • mellkassebészet,
  • neurológia,
  • ortopédia és traumatológia,
  • plasztikai és égés-sebészet,
  • pszichiátria,
  • repülőorvostan,
  • szemészet,
  • szívsebészet,
  • szülészet-nőgyógyászat.

Amit a pályázónak kínálunk:

 • 1.000.000 Ft praxiskezdési támogatás
 • Szolgálati lakás,
 • Felszerelt rendelő,
 • Kulturális és rekreációs juttatások.

A feladatellátás vállalkozóként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban végezhető.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan idejű, de minimum 5 évre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A munkakör betöltéséhez a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §-ában előírt képesítés szükséges.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás alatt,
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat másolata,
 • érvényes orvosi nyilvántartási engedély,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működéshez szükséges feltételeket teljesíti.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 15.

A pályázati anyag postai úton vagy e-mail formájában nyújtható be.

Cím: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A benyújtott pályázati anyagon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat 017”. E-mail cím: tarspol@kecskemet.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető Dr. Szigeti Krisztina osztályvezetőtől a 76/513-595 telefonszámon vagy a szigeti.krisztina@kecskemet.hu e-mail címen.