Új lakó felvételének menete

A férőhely elfoglalásáról nyolc napon belül írásban értesítjük a kérelmezőt.

A férőhely elfoglalásának lehetséges napjai kedd és csütörtöki napokon.

A beköltöző lakót annak az osztálynak a vezető ápolója, és szociális vagy terápiás munkatársa fogadja, amely osztályon a lakó elhelyezésre kerül.

A költözéskor az intézményi élettel kapcsolatos valamennyi kérdésben tájékoztatást kap a beköltöző, s ekkor kerülnek aláírásra az alábbi dokumentumok:

- intézménnyel kötött megállapodás

- értesítés térítési díjról

- (esetlegesen) térítési díj vállalásáról szóló nyilatkozat

- (esetlegesen) nyugdíj felvételével kapcsolatos nyilatkozatok és meghatalmazások

- házirend ismertetéséről nyilatkozat

- temetkezési nyilatkozat

- életút

- lakcímigénylő adatlap

- egészségügyi anamnézis és dokumentáció felvétele

- ruha- és értékleltár felvétele.

Ezek a nyilatkozatok és nyomtatványok a lakó személyi iratanyagába kerülnek az eddigre már kitöltött jövedelem és vagyonnyilatkozattal, valamint az előgondozási dokumentációval és kérelem adatlappal egyetemben.

Elhelyezés

Az épület mindkét szárnya kétszintes, tágas folyosókkal,liftekkel, mozgáskorlátozottak számárakapaszkodókkal ellátottak. Az épület pavilon rendszerű, akét egyenként 100 férőhelyes lakótömböt, a központi társalgót, foglalkoztatót, és a kiszolgáló részlegeket zárt, fűtött folyosók kötik össze. A szűkebb lakókörzet négy 50 fős és kétszer 20 fős önálló egységekből áll: A és B földszint – emelet, valamint „C és D” ápolási egység, melyek külön folyosókon helyezkednek el. Az elhelyezés mindig az ellátott állapotának megfelelő

Az elhelyezés lehetőségei:

- kétágyas elhelyezés,

- háromágyas elhelyezés,

- négyágyas (ún. kétszer kétágyas) elhelyezés.

Saját személyes tárgyak, kisebb bútorok elhelyezésére lehetőség van. Az épületen belül büfé áll a lakók rendelkezésére. A Margaréta Otthon teljes körű ellátást biztosít, mely tartalmazza a lakó részére nyújtott fizikai, mentális és életvezetési segítséget. Biztosítja koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi, orvosi és pszichés ellátásukat, valamint gondoskodik célszerű, hasznos tevékenységük megszervezéséről. A mindennapok tartalmassá tételéről a szociális és terápiás csoport gondoskodik, különböző programok felhívásával, mint például bibliakör, nótakör, irodalmi kör, kertgondozás, kézműves foglalkozás, netszoba, meditációs szoba…

Ezen programok közül a lakók kedvükre válogathatnak, de egyéni, személyre szabott foglalkozásokat is biztosítunk.

Lakóknak napi ötszöri étkezés biztosított, lehetőség van orvos által elrendelt diétás étkeztetésre is. Az ellátottak nagy része a központi ebédlőben, a mozgáskorlátozottak a kisebédlőkben, azágyhoz kötöttek a szobájukban étkeznek. Minden szobában nővérhívó működik, jelzésre a nővér szinte azonnal segítségre siet.

A lakók rendelkezésére áll az otthon zárt udvara, mely közvetlenül a lakószobákból is megközelíthető.

Az ellátást igénybe vevő a bentlakásos intézményben a saját ruházatát és textíliáját használhatja. A ruházat tisztításáról és javításáról az intézmény a házirendben meghatározott módon gondoskodik.

A személyes gondoskodás része a fodrász szolgáltatás, borotválás, hajvágás. Emellett gyógymasszőr, fizikoterápiás szakasszisztens, gyógytornász, manikűr és pedikűr szolgáltatás áll a lakók rendelkezésére.

Az egészségügyi ellátás keretébenrendszeres orvosi ellátást 2 fő háziorvos biztosítja, napi 4 órában. Az intézményben heti egy-egy alkalommal 1 fő neurológus, 1 fő pszichiáter szakorvos, valamint eseti rendszerességgel ortopéd szakorvos látja el lakóinkat.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. § alapján az intézmény az eseti és rendszeres alap-gyógyszerkészlet gyógyszereit az ellátottaknak térítésmentesen (a személyi térítési díj terhére) biztosítja.

Az alap-gyógyszerkészlet körébe tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet valamint testközeli segédeszköz (ide értve az egyszer használatos inkontinencia betétet, a krónikus sebellátáshoz szükséges kötszereket) költségét jövedelemtől függően az ellátást igénybe vevő viseli. A testtávoli segédeszköz költségét az intézmény viseli.

A biztonságról 24 órás portaszolgálat gondoskodik.

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain.